send link to app

Relatiemagazine Op de Korrel


4.0 ( 9840 ratings )
Économie et entreprise
Développeur KoolRaad
Libre

Op de Korrel is het digitale relatiemagazine van bouwer en projectontwikkelaar Van Wijnen en is, naast de gedrukte versie, nu ook als gratis interactieve app verkrijgbaar. U leest in Op de Korrel interviews en artikelen over projecten, ontwikkelingsopgaven, innovaties en trends die de bouwsector raken. En natuurlijk zijn er veel foto’s en filmpjes die u meenemen, soms tot in het hart van de vele bouwprojecten die Van Wijnen realiseert. Veel lees- en kijkplezier.