send link to app

Relatiemagazine Op de Korrel app for iPhone and iPad


4.0 ( 9840 ratings )
Business
Developer: KoolRaad
Free
Current version: 1.7, last update: 1 year ago
First release : 05 Dec 2014
App size: 38.24 Mb

Op de Korrel is het digitale relatiemagazine van bouwer en projectontwikkelaar Van Wijnen en is, naast de gedrukte versie, nu ook als gratis interactieve app verkrijgbaar. U leest in Op de Korrel interviews en artikelen over projecten, ontwikkelingsopgaven, innovaties en trends die de bouwsector raken. En natuurlijk zijn er veel foto’s en filmpjes die u meenemen, soms tot in het hart van de vele bouwprojecten die Van Wijnen realiseert. Veel lees- en kijkplezier.